Regulamin wynagradzania

1491

W rozumieniu art. 77 k.p. podstawowym aktem normatywnym zakładowego prawa pracy określającym warunki wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą jest układ zbiorowy pracy (u.z.p.), zawierany na zasadach oraz w trybie, które zostały ustalone w Dziale XI k.p. W przypadkach jednak gdy u.z.p. nie obowiązuje u danego pracodawcy albo jego postanowienia nie obejmują wszystkich…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!