Rekolekcje wielkopostne – dni wolne?

456

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozp. MEN z dn. 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!