Rekrutacja do szkół i przedszkoli – omówienie projektu nowelizacji u.s.o.

303

Pod koniec sierpnia br. MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, którego zasadniczym celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 8.01.2013 r. (sygn. akt K 38/12).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!