Rozliczanie czasu pracy pedagoga szkolnego

463

Pedagog szkolny jest zatrudniony w gimnazjum w pełnym wymiarze godzin. Od września roku szkolnego uchwałą rady miasta zwiększono pensum pedagoga do 30 godzin. Pedagog, o którym mowa, realizuje również nauczanie indywidualne z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim i rozliczany jest z pensum pedagoga, tj. 1/30. Zajęcia rewalidacyjne, które dodatkowo prowadzi pedagog w ramach godzin ponadwymiarowych, są również rozliczane z pensum. Proszę o wyjaśnienie, czy ten sposób rozliczania czasu pracy pedagoga szkolnego jest właściwy?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!