Rozliczenie pomocy unijnej dla fundacji – interpretacja podatkowa

338

Czy Fundacja ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!