Rozliczenie ryczałtu z podatku CIT

MF: Informację IFT-2R składa się do 31 marca.

10
  • Dnia 31.03.2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranych przez płatników tego podatku (IFT-2R).
  • Informację składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Termin 31.03.2021 r. na złożenie informacji IFT-2R  – art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat – art. 26 ust. 1 u-CIT, zakończył się 31.12.2020 r.

Od 01.01.2021 r. płatnicy ci składają informacje IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Uwaga: podmioty, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31.12.2020 r., składają IFT-2R do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (wymienionego w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2020 r.). Mają na to czas do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez płatnika.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!