Rozliczenie straty przez spółkę po przystąpieniu do PGK – interpretacja ogólna

17

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8202.4.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sposobu obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej (Dz.Urz. MFFiPR z 25 października 2021 r., poz. 148)  …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKomentarz Rzecznika MŚP do najnowszych obostrzeń
Następny artykułBudżet 2022 przyjęty przez Sejm