Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

510

Dz.U. 2009.104.868 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868 Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Następny artykułVAT od okularów korekcyjnych pracownika