Rozp. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

671

Ostatnia zmiana Dz.U. 2008.120.775 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 76, poz. 505; z 2008 r. Nr 51, poz. 295, Nr 120, poz. 775 Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!