Rozp. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

597

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2302

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!