Rozp. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

591

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2327

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki