Rozp. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

488

Ostatnia zmiana Dz.U. 2015.926

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!