Rozp. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do ZUS przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne…

428

Dz.U. 2009.219.1711

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Następny artykułUstawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach