Rozp. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

202

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1825

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!