Rozp. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (…) zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących…

17

Dz.U. 2020.2366

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!