Rozp. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do ZUS

416

Ostatnia zmiana Dz.U. 2011.286.1684

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!