Rozp. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

447

Dz.U. 2011.64.333

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!