Rozp. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej

420

Dz.U. 2001.52.550

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!