Rozp. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

522

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1502 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1502 Na podstawie art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki