Rozp. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

464

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1581

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych…
Następny artykułDopuszczanie podręczników do użytku szkolnego – projekt rozporządzenia