Rozp. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

85

Dz.U. 2021.728

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!