Rozp. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością

502

Dz.U. 2000.51.613

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!