Rozp. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

676

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2235 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2235 Na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z 2020 r. poz. 1320 oraz…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!