Rozp. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

688

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2235; z 2023 r. poz. 284 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 284), zaznaczone w tekście na czerwono —…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!