Rozp. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

657

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.279 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 1117; z 2020 r. poz. 197 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 279) — weszła w życie z dniem 20.02.2021 r….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!