Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS…

606

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 1667; z 2015 r. poz. 67, poz. 2223; z 2016 r. poz. 2226; z 2017…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!