Rozp. w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

438

Dz.U. 2011.110.650

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!