Rozp. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

22

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1403

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!