Rozp. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich

437

Dz.U. 2001.90.1010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1010 Na podstawie art. 24 § 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z  1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!