Rozp. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez ZUS losowania OFE dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

434

Ostatnia zmiana Dz.U. 2011.256.1537 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 15, poz. 190; z 2004 r. Nr 47, poz. 455; z 2011 r. Nr 256, poz….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!