Rozp. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy (…) uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej…

451

Dz.U. 2001.128.1418

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!