Rozp. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty

430

Ostatnia zmiana Dz.U. 1997.145.983 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1992 r. Nr 58, poz. 290; z 1994 r. Nr 122, poz. 599; z 1995 r. Nr 25, poz. 134; z 1997 r. Nr 47, poz. 310, Nr 145, poz. 983 Na podstawie art. 25…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!