Rozp. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji

464

Dz.U. 2019.554

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!