Rozp. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki

518

Dz.U. 2011.120.1290 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1290 Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!