Rozp. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

523

Dz.U. 2009.105.870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870 Na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!