Rozp. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu

465

Dz.U. 1996.143.662

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!