Rozp. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych

12

Dz.U. 2022.1062

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!