Rozp. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

419

Dz.U. 1998.153.1005

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!