Rozp. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

489

Dz.U. 2000.121.1293

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!