Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

418

Rozwiązanie stosunku pracy następuje z woli jednej lub obu stron tego stosunku na podstawie czynności prawnej, którą jest złożenie oświadczenia woli. Zasady dotyczące rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami nie są jednolite – regulacje KN inaczej traktują nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, a inaczej nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!