Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

484

Wskazanie przez pracodawcę w oświadczeniu woli o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę wcześniejszego terminu ustania stosunku pracy niż złożenie tego oświadczenia nie uzasadnia roszczeń pracownika z art. 56 § 1 k.p. Uchwała Składu 7 Sędziów SN z 09.09.1999 r. (III ZP 5/99, OSNAPiUS 2000/4/131) Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie wyklucza…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!