Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika

1004

  Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Oznacza to, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mają możliwość skorzystania z tej formy rozwiązania stosunku pracy. Należy podkreślić, że każdą ze stron stosunku pracy…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!