Rozwiązywanie umów terminowych

516

Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uchwała SN z 14.02.2012 r. (III PZP 5/11, Biuletyn 2/2012)…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych – projekt nowego rozporządzenia
Następny artykułk.p. – Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 77[1]-93)