RPO upomina się o prawa uczniów niepełnosprawnych

296

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowało szczegółową analizę sytuacji prawnej i faktycznej uczniów niepełnosprawnych. Na tej podstawie powstał raport pn. „Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia”. O wynikach badań i działaniach, które należy podjąć, by zapewnić prawo do nauki bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, pisze do MEN prof. Irena Lipowicz.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!