Ruszył projekt Strefa Pomysłodawcy Wsparcie 4.0

1

W jednym miejscu Pomysłodawcy mogą zweryfikować potencjał komercjalizacyjny, technologiczny i biznesowy swoich pomysłów. Sieć doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin będzie oferowała specjalistyczne, „szyte na miarę” doradztwo: biznesowe, prawne w zakresie IPR, marketingowe, technologiczne. Odbędą się cykliczne zajęcia, warsztaty i spotkania tematyczne (w samej przestrzeni i poza nią), zachęcające do zainteresowania działalnością innowacyjną i eksperymentowaniem.

“Ministerstwo Rozwoju i Technologii aktywnie wspiera polskich innowatorów tworzących nowe produkty, usługi i technologie. Resort – jako koordynator polityk: innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej realizuje szereg działań, które są adresowane wprost do innowatorów i pomysłodawców, osób myślących nieszablonowo – „poza schematami”.  Jednym z nich jest program Strefa Pomysłodawcy” – powiedziała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk, pełnomocnik rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, otwierając konferencję inaugurującą projekt.

Program będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r.

Pierwsza runda naboru pomysłów rozpoczęła się 14 września i potrwa do 14 listopada, bądź do wpłynięcia 250 wniosków.

Dla kogo

Program skierowany jest do osób fizycznych ‒ kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym.

Wsparcie w formie doradztwa mogą uzyskać osoby, które:

  • opracowały wynalazek lub koncepcję w warunkach lub zakresie nie objętym umową o pracę;
  • nie były związane relacjami prawnymi, z których wynika, że inne podmioty mają prawo własności do dóbr intelektualnych ich autorstwa.

Adresatami programu są też młode osoby i rodziny (pasjonaci nauki i nowych technologii). W Strefie będą oni mogli eksperymentować, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, warsztatach i spotkaniach.
W celu zachęcenia wynalazców do rozwoju nowych, innowacyjnych produktów i usług planujemy organizację Wyzwań dla pomysłodawców (tzw. Challenge), w obszarach tematycznych określonych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które odpowiadają na aktualne i ważne problemy społeczno-gospodarcze. Wyzwania mogą również dotyczyć prac konstrukcyjnych np. robotów, maszyn latających.

“Projekt Strefa Pomysłodawcy wsparcie 4.0 skierowany jest do osób, które mają innowacyjne pomysły, a nie do końca wiedzą jak wdrożyć je w życie. Do takich osób chcemy dotrzeć i pomóc w pracy nad rozwojem innowacyjnych pomysłów, które będą mogły być z powodzeniem zastosowane w praktyce gospodarczej” – dodała w swoim wystąpieniu wiceminister.

Gdzie i jak złożyć wniosek

Pomysłodawcy będą mogli złożyć wnioski:

  1.  osobiście, w wybranym punkcie:
  • Puławy ‒ ul. Ignacego Mościckiego 1,
  • Poznań ‒ ul. Wojska Polskiego 52, 60-627,
  • Kraków ‒ ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017.
  1. drogą pocztową ‒ na adres siedziby Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego:
  • ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy
  1. drogą elektroniczną ‒ przez stronę Strefa Pomysłodawcy

Wybrane w konkursie na operatora projektu konsorcjum pod kierownictwem Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w którym uczestniczą również Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH, utworzyło dostępną, przyjazną przestrzeń przeznaczoną do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.

Umiejscowienie fizyczne Strefy w 3 różnych punktach naszego kraju: Puławach, Poznaniu i Krakowie stanowi duże udogodnienie dla pomysłodawców.

Źródło: MRiT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!