Ryczałt: Czy opłata za energię stanowi przychód z najmu?

18

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2021 r. (data wpływu 14 lipca 2021 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2021 r. (data wpływu 5 października 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia przychodów z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia przychodów z najmu. Wniosek, na wezwanie Organu, uzupełniono pismem z dnia 1 października 2021 r. (data wpływu 5 października 2021 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali pod działalność usługowo-handlową. Dla wszystkich najemców posiada On wspólny licznik na energię elektryczną i rozlicza ich na podstawie podliczników i refakturuje faktury za energię elektryczną według zużycia przez najemców. Wnioskodawca rozlicza przychody z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, natomiast powyżej kwoty 100 000 zł według stawki 12,5%.

W piśmie z dnia 1 października 2021 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że działalność gospodarczą prowadzi od 12 grudnia 2020 r. i jest płatnikiem
VAT-7. Dokumentację podatkową – księgę przychodów i rozchodów, prowadzi Wnioskodawcy biuro rachunkowe … Pod działalność handlowo-usługową Wnioskodawca posiada 8 lokali. Największy to market spożywczy 370 m2, reszta to mniejsze lokale około 20m2, w sumie około 200m2. W umowie najmu jest wyszczególnione, że za energię elektryczną oprócz czynszu, jest dodatkowa płatność. Faktura za energię elektryczną wystawiana jest na Wnioskodawcę. Gdy refakturuje On faktury z tytułu zużycia energii elektrycznej nie nalicza marży. Ww. świadczenie refakturowane jest wyłącznie na podstawie kwoty wynikającej z wysłanej Wnioskodawcy faktury przez dostawcę energii elektrycznej i kwotę otrzymaną w wyniku refakturowania faktur przekazuje On dostawcy energii elektrycznej w całości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wystawiane przez Wnioskodawcę refaktury za energię elektryczną stanowią dla Niego przychód podatkowy, od którego powinien On odprowadzać podatek?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki (…) w 2022 r.
Następny artykułUczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty