zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rynek pracy

Świadczenie usług w ramach samozatrudnienia

„Mój obecny pracownik jest obcokrajowcem i ma Kartę Polaka, ożenił się z Polką, z którą ma dziecko i wykonuje pracę dla mnie trzy dni w tygodniu. Chciałby jednak założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nadal pracowałby dla mnie w te trzy dni a w pozostałe chciałby...

Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców

Dnia 1 czerwca br. wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia dotyczącego unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców. Wspomniane wyżej regulacje zostały zawarte w rozp. MSWiA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 984). We wskazanym akcie wykonawczym...

Nowe przepisy dotyczące wiz dla cudzoziemców

Z dniem 1 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące wiz Schengen oraz wiz krajowych, które zawarto w rozp. MSWiA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 988). W § 2 wymienionego powyżej aktu wykonawczego określono katalog oznaczeń...

NSA. Świadczenia dla oddelegowanych pracowników z PIT

SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędziowie Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia WSA del. Małgorzata Bejgerowska (sprawozdawca), po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego...

Zasiłki dla bezrobotnych – od 1 czerwca 2021 r. nowe kwoty świadczeń

W Monitorze Polskim z dnia 24 maja 2021 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie MRPiT z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zasiłku dla bezrobotnych, w którym ogłoszone zostały nowe kwoty zasiłków dla bezrobotnych. Zgodnie z treścią wymienionego powyżej obwieszczenia od dnia 1 czerwca...

Menu praca