zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rynek pracy

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. pod pozycją 1123 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.05.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z...

Zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne – wzrost kwot od września br.

Z dniem 1 września br. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podwyższeniu ulegną kwoty zasiłków dla bezrobotnych. W związku z tym zwiększone zostaną także stypendia oraz dodatki aktywizacyjne dla skierowanych bezrobotnych odbywających m.in. szkolenia u pracodawców. Rozwiązania prawne w tym zakresie przewiduje ustawa z...

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów – zmiany od 1 lipca 2020 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. pod pozycją 1134 opublikowano nowe przepisy wykonawcze przewidujące podwyższenie wysokości zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarzy, w tym lekarzy dentystów, odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Zgodnie z par. 1 nowego rozp. MZ z dnia 26 czerwca 2020 r....

Odprawa pieniężna z przyczyn ekonomicznych

„Czy pracownikowi, który dostał wypowiedzenie z tytułu częstych zwolnień lekarskich, co powoduje dezorganizację pracy należy się jakaś odprawa?” Powszechne przepisy prawa pracy regulują prawo do otrzymania takich świadczeń pieniężnych jak: odprawy emerytalno-rentowej, odprawy pośmiertnej, a także odprawy pieniężnej z przyczyn tzw. ekonomicznych, czyli leżących po...

Okres obniżenia wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Z dniem 21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068), wprowadzająca możliwość uzyskania czasowego świadczenia przez osoby, które utraciły pracę wskutek epidemii. Wspomniana ustawa zawiera także rozwiązania...

Menu praca