zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rynek pracy

Odpisy na ZFŚS w 2022 r. – wyższa podstawa naliczania

Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w roku 2022 wzrośnie w stosunku do naliczeń na ten fundusz obowiązujących w 2021 r. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zostały zawarte w tzw. ustawie okołobudżetowej, czyli w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych...

Czas pracy w 2022 roku

W roku 2022 liczba dni roboczych oraz liczba godzin pracy w ujęciu całorocznym wyniesie odpowiednio 251 dni i 2008 godzin do przepracowania. Oznacza to, że w 2022 r. będziemy świadczyć pracę krócej niż w ubiegłym roku. W 2022 r. najdłużej trzeba będzie świadczyć pracę w...

Podstawy prawne oraz sposoby rozwiązywania umów o pracę

Przepisy prawa pracy (art. 30–43 k.p.) stosunkowo dokładnie określają zarówno zasady, jak i tryb, które obowiązują w ramach postępowania dotyczącego wypowiadania umów o pracę. Regulacje prawne nie mogą jednak normować wszystkich aspektów, co wynika zwłaszcza z niemożności wskazania wyczerpującego katalogu okoliczności wpływających na powstanie konkretnego...

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem – czy to skuteczne?

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Czy konieczne jest złożenie pisma w tej sprawie? Czy wysłanie informacji mailem jest wystarczające?  Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace powinno nastąpić na piśmie. Należy zaznaczyć,...

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy członka zarządu

„Pracownik - członek związku, bez ochrony prawnej, od kwietnia 2021 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik 13.12.2021 r. nie został dopuszczany do pracy przez lekarza medycyny pracy. Obecnie wystąpił do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca zwrócił się do KZ z propozycją zmienienia temu pracownikowi...

Menu praca