zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rynek pracy

Dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Pracownika

Malejąca satysfakcja z pracy, wypalenie oraz rotacja pracowników staje się poważnym wyzwaniem dla kierownictwa firm i menadżerów. Aby zapobiec negatywnym skutkom pracy należy budować pozytywne relacje z pracownikami, a przede wszystkim informowanie ich, że praca, którą wykonują jest widoczna i potrzebna. Doskonałą okazją, aby podziękować...

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych – projekt zmian

Do uzgodnień trafił – dnia 26 lutego br. – projekt zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Planowane zmiany odnoszą się do zapisów rozp. MZ z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do...

Dokumentowanie chorób zawodowych i ich skutków – będą zmiany w przepisach

Dnia 26 lutego br. do uzgodnień trafił projekt zmian w przepisach określających zasady dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków. Planowane zmiany dotyczą regulacji zawartych w rozp. MZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z...

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

012Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”,...

Lekarski Egzamin Weryfikacyjny – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 24 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. Wspomniane wyżej regulacje prawne zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (Dz.U. poz....

Menu praca