Rzecznik MŚP i pomoc dla firm

Kolejna skuteczna pomoc rzecznika, tym razem na rzecz przedsiębiorcy z branży handlowej.

6

Zdesperowany przedsiębiorca z branży handlowej, w dniu 23.12.2020 r., po kilku miesiącach bezowocnych starć z urzędniczą machiną, zgłosił się do Rzecznika MŚP z prośbą o pilną pomoc. Oddział Terenowy Biura Rzecznika MŚP w Krakowie podjął szybką i skuteczną interwencję.

W niezwykle trudnym czasie pandemii koronawirusa, mikroprzedsiębiorca z woj. świętokrzyskiego, działający w branży handlowej (sprowadzanie z zagranicy używanych pojazdów), złożył w starostwie powiatowym kompletny wniosek o zarejestrowanie zakupionego we Francji pojazdu, licząc na sprawne załatwienie formalności i szybki zysk ze sprzedaży auta.

Niestety, procedowanie wniosku zostało wydłużone, gdy urzędnicy, powziąwszy wątpliwość co do legalności dowodu rejestracyjnego, zaangażowali w sprawę policję. Wiązało się to z przekazaniem policji, załączonego przez przedsiębiorcę do wniosku o rejestrację – oryginalnego francuskiego dowodu rejestracyjnego, który następnie trafił do weryfikacji przez francuskich urzędników. Wyzbywszy się w ten sposób tego dokumentu z akt sprawy, ci sami urzędnicy wezwali przedsiębiorcę do dostarczenia … oryginału francuskiego dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika. Ostatecznie postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pojazdu zostało zawieszone. Problemem okazała się niekorzystna dla przedsiębiorców wykładnia ustawy – Prawo o ruchu drogowym, stosowana przez starostwo powiatowe.

Zdesperowany przedsiębiorca, w dniu 23.12.2020 r., po kilku miesiącach bezowocnych starć z urzędniczą machiną, zgłosił się do Rzecznika z prośbą o pilną interwencję.

Oddział Terenowy Biura Rzecznika MŚP w Krakowie podjął szybką i skuteczną interwencję, domagając się zmiany niekorzystnej dla przedsiębiorców wykładni prawa oraz przedstawiając własne stanowisko w sprawie. Pismo interwencyjne Rzecznika MŚP odniosło zamierzony skutek i w efekcie, pod koniec stycznia 2021 r., pojazd został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu, a przedsiębiorca mógł zrealizować swoje plany.

– Sytuacja ta pokazuje, jak ważna w obecnych, trudnych dla przedsiębiorców czasach jest przyjazna dla przedsiębiorców interpretacja prawa. W omawianym przypadku nieracjonalne zastosowanie przez urzędników zapisów Prawa o ruchu drogowym, bez uwzględnienia przepisów KPA i innych ustaw, w tym ustawy – Prawo przedsiębiorców, było działaniem błędnym i wartym interwencji ze strony Rzecznika MŚP, który stoi na straży przepisów Konstytucji Biznesu – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!