Samorząd nie może nałożyć na dyrektora szkoły dodatkowych obowiązków konsultacyjnych

281

Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej. Nieważne są postanowienia regulaminu wynagradzania nauczycieli, które zobowiązują dyrektora tej szkoły do konsultowania dodatku z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum – przypomniał ostatnio WSA we Wrocławiu (IV SA/Wr 817/11). W wyroku z dn. 25.10.2012 r. wrocławski sąd powołał się na istotne dla powyższego zagadnienia orzeczenie WSA w Olsztynie z 2009 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!