Samorządy: Archiwizacja sprawozdań jednostek budżetowych

Sprawozdania roczne, bilanse i analizy z wykonania budżetu, a sprawozdania okresowe z wykonania budżetu.

22
„Jako gmina sporządzamy sprawozdania zbiorcze jednostek i przekazujemy do opiniowania. W jaki sposób i w jakiej kategorii archiwizować sprawozdania jednostkowe przekazane w oryginale do gminy? Również sprawozdania budżetowe przekazane w oryginale stanowią podstawę sporządzenia sprawozdań gminy. Sprawozdania zbiorcze archiwizowane są

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.