Schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze będą lepiej nadzorowane

298

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieni się sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenie, które przewiduje likwidację okręgowych zespołów nadzoru pedagogicznego oraz upraszcza i racjonalizuje czynności nadzorcze. Zmiany te wprowadza rozp. MS z dn. 06.12.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 2012 r. poz. 1392).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!