Senat bez poprawek przyjął ustawę o jednorazowym dodatku dla emerytów i rencistów

321

Podczas posiedzenia, które zakończyło się 30 stycznia 2016 r., senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., powstałą na bazie projektów poselskich.    Zgodnie z ustawą w marcu br. emeryci i renciści pobierający świadczenia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!